Пропуски за достъп до охраняемата зона на летище Пловдив на лица и превозни средства се издават след попълване на заявления по образец, одобрение от Изпълнителният директор и заплащане на съответната такса.

Необходими документи за издаване на временни пропуски за лица и превозни средства:

1.     Писмо до Изпълнителния директор на "Летище Пловдив" ЕАД;

2.     Заявление за издаване на временен пропуск без придружител;

3.     Заявление за издаване на разрешително за посещение;

4.     Заявление за издаване на временен пропуск за превозно средство;

5.     Платежно нареждане.

Документите можете да изтеглите от линковете по-долу.

За повече информация:

Офис за издаване на пропуски

Работно време:
понеделник - петък 08:00 - 16:30 ч.

security@plovdivairport.com

+359 (0)32 601120

Документи

Писмо за издаване на пропуск

Заявление за издаване на разрешително за посещение

Заявление за издаване на пропуск без придружител

Заявление за издаване на пропуск за МПС

Платежно нареждане

Спесимен

Таблица Приложение 1

Платежно нареждане Летище Пловдив